Am Oriel

Cyhoeddwyd Oriel, y cyfeiriadur ar gyfer perfformwyr yng Nghymru, ar ffurf llyfr dros gyfnod o 20 mlynedd ond ers 2004 bu ar lein. Mae hyn yn golygu fod modd i gyfarwyddwyr castio, cwmniau cynhyrchu, cwmniau teledu a chyflogwyr eraill chwilio am fanylion aelodau Equity sy’n siarad Cymraeg a/neu yn byw yng Nghymru ar www.equityoriel.co.uk

Oherwydd fod Equity wedi llwyddo i sicrhau nawdd gan ddarlledwyr a chwmniau cynhyrchu cewch eich rhestru am ddim.

Mae aelodau Equity sydd wedi talu eu tanysgrifiadau hyd yn hyn, Aelodau Oes ac Aelodau Oes Er Anrhydedd yn gymwys i gael eu cynnwys ac aros yn y cyfeiriadur newydd hwn ar y rhyngrwyd, ac nid yw Aelodau sy’n Fyfyrwyr yn gymwys ar hyn o bryd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Mair James yn Swyddfa Equity Cymru ar 02920 397971 neu drwy ebostio cymru@equity.org.uk