Cofrestru

Cofrestrwch i gael eich cynnwys yn y cyfeiriadur trwy gofnodi eich gwybodaeth Equity isod **

Ni fydd eich proffil yn ymddangos ar y wefan nes bod eich statws aelodaeth a chynnwys wedi’u gwirio. Gall hyn gymeryd munudau yn unig neu sawl diwrnod, ond os oes gennych unrhyw broblemau yna cysylltwch a cymru@equity.org.uk

Request your Private Link

** Os hoffech i ni roi eich gwybodaeth ar y wefan ar eich rhan, yna mae croeso i chi gysylltu a Mair James yn uniongyrchol yn Swyddfa Equity Cymru ar 02920 397971 neu drwy ebostio cymru@equity.org.uk